Algemene beschouwingen 2018

geplaatst in: Nieuws | 0

Onze nieuwe fractievoorzitter Rosalien van Dolder zette tijdens de eerste algemene beschouwingen van de nieuwe raad de ambities van de VVD uiteen. De VVD is nu de grootste fractie en is een jonge fractie met veel nieuwe gezichten. Dus ambities genoeg: meer subsidie voor onze sportverenigingen, woningbouw voor starters en ouderen en de start van een cultuurverandering op het gemeentehuis: niet meer ‘nee mits’, maar ‘ja tenzij’.

Voorzitter,

Vandaag hebben we de eerste algemene beschouwingen met de nieuwe raad en nieuw college. Een zeer compact maar ook zeer kundig bestuur en een raad met maar liefst 9 nieuwe gezichten. Een VVD fractie met maar liefst 4 nieuwe gezichten en met een gemiddelde leeftijd die sterk naar beneden is bijgesteld. En helaas ook met 1 dame en 5 heren dat is nog een verbeterpuntje.

Nieuwe mensen, nieuwe ambities. Speerpunt in ons coalitieprogramma is de dienstverlening: er gaat volop ingezet worden op verbetering van onze dienstverlening. De VVD is dan ook zeer verheugd dat in de kadernota staat vermeld dat het hostmanship de start is van een cultuurverandering. Voor de duidelijkheid: wij zijn er van overtuigd dat de mensen hier op het gemeentehuis keihard werken in het belang van Koggenland, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar dat betekent niet dat het goed is om constant te streven naar een betere dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Want: in Nederland betalen we bovengemiddeld veel belasting, daar mogen we dan ook bovengemiddeld veel service voor terugverwachten. Het adagium moet luiden: niet nee tenzij, maar ja mits. Dit is natuurlijk ook een van de principes van het nieuwe omgevingsrecht.

Recentelijk moest ik een vergunning aanvragen voor het huwelijksfeest bij mij in de tuin. De reactie van de gemeente ving aan met: “van harte gefeliciteerd met uw aanstaande huwelijk” en vervolgens werd op eenvoudige wijze uitgelegd wat er van ons verwacht werd. Daar wordt een aanstaande bruid blij van! Dat is hoe de VVD graag ziet hoe onze inwoners en bedrijven door de gemeente worden benaderd. Wat niet wegneemt dat het invullen van de formulieren voorafgaand aan deze prettige reactie een crime was: als ik een straatfeestje had willen organiseren voor de buurtkinderen was ik waarschijnlijk halverwege het invullen al afgehaakt. Dat kan toch veel klantvriendelijker.

Verbaasd waren wij wel over het voorgestelde budget van € 50.000,- voor het verbeteren van het imago van de gemeente Koggenland. Dat is toch een omdraaiing van zaken, was onze eerste gedachte: eerst die cultuurverandering realiseren, dan komt het vanzelf wel goed met dat imago. Wij gaan er dan ook vanuit dat de externe communicatieprofessionals die volgens de beantwoording van de technische vraag hierover van WK zullen worden ingeschakeld, primair zullen worden ingezet om de adviserende en meedenkende houding van de gemeente te versterken.

Ook een nieuwe ambitie van deze raad is de raadsbrede strategische agenda. Samen met onze inwoners, ondernemers en deskundigen een visie ontwikkelen voor Koggenland: waar willen we naar toe in de toekomst, wat zijn onze ambities? De VVD is ervan overtuigd dat we op deze wijze innovatiever kunnen worden, meer kunnen experimenteren en zo de beste koers voor Koggenland kunnen varen. Wij kijken zeer uit naar het eerste onderwerp woningbouw dat later dit jaar zal worden behandeld. De paragraaf over woningbouw vonden we wat summier en dan drukken we ons voorzichtig uit. We benaderen dit positief: de raad krijgt hierdoor alle ruimte om de visie te gaan bepalen. We zijn er van overtuigd dat we samen bij de strategische agenda onze ambities voor woningbouw kunnen verwezenlijken: voldoende woningen voor starters, gezinnen en voor ouderen, afgestemd op de actuele vraag maar ook anticiperend op de toekomst. Een eerste stap zetten we alvast met het coalitie amendement om Tuindersweijde zo snel mogelijk in procedure te brengen.

Wij zijn blij met de pilot om drugsgebruik onder jeugd en samenhangende criminaliteit terug te dringen. De VVD wil dat er vol wordt gezet op een harde aanpak van dealen en drugs en op het terugdringen van de hieraan gerelateerde overlast. We kijken er dan ook erg uit om op korte termijn geïnformeerd te worden over de precieze invulling van de pilot.

Over afval lezen we in de kadernota dat er een op maat gemaakte overeenkomst voor Koggenland zal komen betreffende de afvalinzameling. De VVD benadrukt nogmaals dat het wat haar betreft goedkoper voor onze inwoners en bedrijven moet worden en dat de openingstijden van het afvaldepot in Obdam verruimd moeten worden.

Tot slot de verhoging van de subsidie van de vele verenigingen en clubs in onze dorpen: de VVD is natuurlijk ontzettend blij dat dit belangrijke punt uit het coalitieakkoord nu al wordt verwezenlijkt en dat zij in 2019 10% meer subsidie zullen krijgen.

Voorzitter, Wij zijn als VVD verheugd en trots dat een aantal van onze ideeën en wensen die opgenomen zijn in het huidige coalitieakkoord nu al zijn verwerkt in de Kadernota en we kunnen dan ook niet wachten om al onze plannen te realiseren.