Coalitie Koggenland duldt geen uitstel meer

geplaatst in: Nieuws | 0

Maandagochtend 12 november hebben de coalitiepartijen VVD, CDA en WK besloten dat ze voortvarend verder willen met de onderwerpen die in de raadsbrede-strategische agenda staan. Het aanbod om dit samen als coalitie en oppositie op te pakken, is niet werkbaar gebleken.

De coalitie meent dat de oppositiepartijen GBK en PvdA/GL vrijwel voortdurend op de rem staan en het proces stagneren, zodanig dat de voortgang van belangrijke onderwerpen in gevaar komt.

Coalitiepartijen hebben een handreiking gedaan, vanaf medio mei worden er door oppositiepartijen echter mitsen en maren ingebracht, en dat terwijl diezelfde oppositiepartijen de coalitie beschuldigen van een gebrek aan ambitie.

Een politiek spel, dat nu niet meer raadsbreed, doch slechts met de coalitie gespeeld gaat worden.

Om de raadsbrede agenda goed voor te bereiden is er een werkgroep, een zgn taskforce, opgestart, bestaande uit een afvaardiging per politieke partij.  Bij de afronding van het eerste thema bleek de eensgezindheid binnen de werkgroep niet te passen bij een van de oppositiepartijen. Het eerste thema werd gestaakt en diende heroverwogen te worden binnen de agendacommissie. De opstart van het tweede thema ‘duurzaamheid’ zou plaatsvinden op 31 oktober. Deze vergadering werd afgeblazen door beide oppositiepartijen, dit zonder duidelijke grondslag.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november jl. deden oppositiepartijen hun beklag over de raadsbrede agenda. PvdA/GL stoorde zich aan de stagnatie die is opgetreden binnen de taskforce en de raadsbrede agenda. GBK was van mening dat de coalitiepartijen niet wensen te overleggen en dat er geen samenwerking heerst. De wijze waarop beide partijen oppositie voeren door dit belangrijke proces, van het vaststellen van de inhoud van de raadsagenda voor de komende jaren, te stagneren is niet uit te leggen aan de inwoners van Koggenland en dus ontoelaatbaar. Om die reden gaat de coalitie (zij vertegenwoordigen 13 van de 19 raadszetels en hebben dus een fors mandaat van de Koggenlandse kiezer) standvastig zelf verder. Zij kiezen de koers en het tijdspad. Zij dulden geen uitstel meer.

“Het is in het belang van alle inwoners van Koggenland om de raadsopdrachten aan het college op de juiste momenten in te dienen. We moeten die verantwoordelijkheid nemen en de wens om raadsbreed thema’s op te pakken laten varen als dat niet lukt”, aldus Rosalien van Dolder, fractievoorzitter VVD.

De coalitie zal de raadsagenda vanaf nu dus met de drie coalitiepartijen voorbereiden en uitwerken en deze vervolgens aan de gemeenteraad voorleggen. De oppositie heeft vervolgens nog de mogelijkheid om middels amendementen wijzigingen aan te brengen, mits een meerderheid van de gemeenteraad hiermee instemt.