VVD Koggenland tegen grootschalig zonnepark Oudendijk

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD Koggenland is tegen een grootschalig zonnepark op agrarische grond in Oudendijk.

In december 2017 is de aanvraag van Nuon voor het eerst besproken in de gemeenteraad. Het ging toen om een gesprek met de indieners van zienswijzen tegen het park: inwoners en ondernemers uit Oudendijk en LTO Noord. Na dit gesprek heeft de heer Schilder van de VVD aangegeven dat het onderwerp niet door kon naar debat en besluit, omdat de gemeente geen beleid heeft betreffende grote zonneparken. Alle politieke partijen hebben dit toen gesteund. De concept weigering in juli 2018 was dan ook volledig in lijn hiermee en voor Nuon te voorzien. 

Dit zonnepark is niet alleen in strijd met ons bestemmingsplan, het is ook in strijd met onze Structuurvisie en het Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied van Koggenland. 

Maar het is ook in strijd met de provinciale regels: een van de randvoorwaarden in de nota Perspectief voor zon in landelijk gebied is immers: “ een zonnepark moet qua omvang passen bij de woonkern in de omgeving.” 

Oudendijk telt 180 huishoudens: 1 hectare is gemiddeld voldoende voor 300 huishoudens. Dus 1 hectare zonnepanelen is meer dan genoeg voor heel Oudendijk! Het mag duidelijk zijn dat 20 ha zonnepanelen niet passen bij de omvang van Oudendijk.

De VVD staat voor bescherming van ons mooie landschap. Uit de onderzoek van Natuurmonumenten dat vorige week in het nieuws was blijkt dat de mensen zich grote zorgen maken over het landschap. Ruim 90% vindt dat er ruimte moet zijn voor duurzame energie, maar dan wel op logische plekken zoals op daken en bedrijventerreinen en niet op agrarische grond. 

De VVD staat voor behoud van onze agrarische grond. Tijdens het lijsttrekkersdebat van het LTO in Alkmaar afgelopen donderdag verwoordde CDA gedeputeerde Jaap Bond het prachtig: Het eten valt niet uit de lucht en bovendien: na 25 jaar kun je de grond onder de zonnepanelen in het putje schuiven.

Landelijk wordt gewerkt aan een zonneladder voor de inpassing van zonne-energie: om landbouw en natuur zo veel mogelijk te ontzien. Laten we als nuchtere West-Friezen dit afwachten en geen overhaaste beslissingen nemen: laten we zuinig zijn op ons mooie landschap en onze kostbare agrarische grond.