VVD Koggenland dient amendement Botenoverhaal De Burghtlanden De Goorn in (update)

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD Koggenland dient maandag 17 juni tijdens de behandeling van de jaarstukken een amendement in om de al jaren defecte botenoverhaal in de wijk De Burghtlanden in De Goorn te vervangen.

De oude overhaal ligt er al jaren nutteloos bij, kort na ingebruikname raakte de constructie met draaiende buizen in verval. Sindsdien zijn er diverse pogingen tot herstel dan wel vervanging stukgelopen. De overhaal werd om veiligheidsredenen door de gemeente afgesloten. 

Raadslid Jeroen Schilder: “Er zijn toezeggingen gedaan aan inwoners van De Burghtlanden dat er een goed en veilig werkende overhaal zou komen, dan moet je als overheid en politiek betrouwbaar zijn en je afspraken nakomen”. Het moet voor de bootjesbezitters eindelijk mogelijk gemaakt worden om van de laagwatersloot richting buitengebied en polders te varen. 

In afwachting van het advies van het college omtrent de opwaardering van de vaarvoorzieningen (o.a. doorvaarthoogte bruggen en mogelijke vaarroutes) is de realisatie van de botenoverhaal de eerste stap op weg naar het opwaarderen van de algehele vaarrecreatie in Koggenland.

Maandag 17 juni wordt de jaarrekening van 2018 vastgesteld en er is een fors overschot gerealiseerd. De VVD dient een amendement in om €100.000,- te reserveren (t.b.v. realisatie botenoverhaal) en verwacht een meerderheid te krijgen.

UPDATE: Het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen. VVD Koggenland is blij dat de inwoners van De Burghtlanden na vele jaren weer een stap dichter bij een goed functionerende overhaal zijn. We zijn zeer benieuwd naar de uitwerking van de plannen.