Behandeling begroting 2020 Koggenland

geplaatst in: Nieuws | 0

Op maandag 4 november werd de programmabegroting 2020 behandeld in Koggenland. Fractievoorzitter Rosalien van Dolder sprak namens de VVD het college, inwoners, de aanwezige medewerkers van de gemeente en de mede-raadsleden toe.

Voorzitter,

De tweede begroting van deze raadsperiode: en weer positief! Geen pijnlijke bezuinigingen, nee in Koggenland gaan de gemeentelijke lasten niet omhoog.

Lokale evenementen gratis vergunning

En we hebben financieel de ruimte om voor de lokale dorpsevenementen gratis vergunningen te verlenen, en dat doen we dus ook! Denk aan een bevrijdingsfestival, een carnavalsoptocht, evenementen op Koningsdag: al deze evenementen hoeven geen leges meer te betalen voor de vergunning.  Zo laten we ook zien dat we alle vrijwilligers die deze evenementen organiseren enorm waarderen.

Zorgwoningen en betaalbare koopwoningen in Avenhorn

En we hebben financieel de ruimte om met de vrijkomende locaties van de drie basisscholen in Avenhorn mooie dingen te gaan doen! Natuurlijk duurt het nog even voordat het kindcentrum Avenhorn klaar is, maar dat is geen reden om niet nu al in actie te komen. De VVD is de wijk in geweest en heeft de omwonenden een tijdje geleden al gevraagd naar hun wensen: woningbouw was een veel gehoord antwoord. En de VVD heeft specifieke wensen: woningen voor mensen met een zorgbehoefte en kleinere betaalbare koopwoningen.

Dus we roepen wethouder Van der Pol op: ga in 2020 in gesprek met Esdege-Reigersdaal, Leekerweide en onze inwoners die betaalbare koopwoningen zoeken en kom met een mooi plan!

Aanpakken slechte trottoirs

Al bij de kadernota hebben we een motie aangenomen om slecht begaanbare trottoirs aan te pakken. Sommige zijn echt niet te doen voor mensen met een beperking: we noemen de Dorpsweg in Hensbroek. En we bedanken de heer Hans Blaauw uit Spierdijk, die in zijn dorp de knelpunten voor minder validen in kaart heeft gebracht. We roepen wethouder Van der Pol nogmaals op om vaart te maken met het aanpakken van de knelpunten die er in elk dorp zijn. Als daar meer geld voor nodig is horen we het graag: want de voetpaden zijn er voor iedereen.

Extra loonkosten pensionering ambtenaren niet structureel

Ook al gaat het financieel goed in Koggenland, toch blijft de VVD altijd zuinig met gemeenschapsgeld: daarom dienen we samen met het CDA en WK een amendement in om de verzochte 200.000,- euro voor de kosten die de pensionering van 9 werknemers in 2020 met zich meebrengt alleen in 2020 te reserveren en niet automatisch de jaren daarna ook. Zo houden we grip op de loonkosten die toch al aanzienlijk stijgen in 2020.

Kosten jeugdzorg

Maar dat is natuurlijk niets vergeleken bij de almaar stijgende kosten van de jeugdzorg:

We moeten meer grip op de instroom en de uitstroom krijgen. Onlangs hoorde ik het begrip “ upcoding” in dit verband: de zorgbehoefte van een kind wordt administratief zwaarder voorgesteld dan daadwerkelijk het geval is. Vreselijke praktijken.

Wij maar ook de ouders moeten meer inzicht krijgen in de kosten die voor hun kinderen worden gemaakt.  Graag horen we van wethouder Bijman hierover.

Brandweer en vuurwerk

Begin vorige maand hebben wij tijdens een presentatie van de Veiligheidsregio alarmerende berichten vernomen over onze vier brandweerkazernes: twee van de vier brandweerkazernes in onze gemeente hebben een zeer nijpend tekort aan vrijwilligers. Daarna kwam de VVD in gesprek met een van onze vrijwilligers die na 17 jaar gestopt was: hij vertelde over het gebrek aan waardering en ondersteuning vanuit de leiding. Zo vertelde hij dat het jaarlijkse weekendje weg dat ze al jaren hadden, zonder pardon werd geschrapt.  Vervolgens hebben wij er een onderzoeksrapport van onze veiligheidsregio uit 2017 bijgehaald: de resultaten van de enquête waren schokkend: slechts 29% van onze vrijwilligers vindt dat de brandweer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt. Slechts 27% vindt dat de brandweer voldoende doet om nieuwe vrijwilligers te werven en tot slot: meer dan de helft van onze vrijwilligers vindt niet dat de brandweer vrijwilligers goed ondersteunt.

Wij roepen de burgemeester dan ook op hierin actie te ondernemen: hoe zorgen we dat onze vrijwilligers meer waardering krijgen, hoe zorgen we dat ze beter ondersteund worden en hoe gaan we alles op alles zetten om meer vrijwilligers te krijgen?

Ik sluit af met vuurwerk: welteverstaan die enorme knallen waar onze inwoners en hun huisdieren nu alweer door opgeschrikt worden, vreselijk.  Wat opvalt is dat de locaties die mensen noemen vaak dezelfde zijn: we begrijpen het handhavingsprobleem maar roepen de burgemeester toch op: probeer het aan te pakken.

Vooruit: nog een klein beetje politiek vuurwerk: Raadslid Jeroen Schilder: hij gaat ervan uit dat we in 2020 de feestelijke opening van de botenoverhaal samen vieren en vraagt zich af wanneer de eerste slimme laadpaal in Koggenland gesignaleerd wordt.

En raadslid Bart Krijnen heeft ook nog een kleine wens: een Koggenlands energiebedrijf.

Rosalien van Dolder
Fractievoorzitter VVD