VVD, CDA, WK en GBK kritisch over doorgeslagen klimaatplannen in Pact van Westfriesland

geplaatst in: Nieuws | 0

Op woensdag 11 maart was er in Bovenkarspel een regionale raadsledenbijeenkomst voor de gemeentes van Westfriesland. Fractievoorzitter Rosalien van Dolder van VVD Koggeland spraak zich namens bijna de gehele raad van Koggenland uit over de huidige klimaatgekte (2040 energieneutraal Westfriesland) in onze regio.

Haar betoog luidde als volgt:

“Graag richt ik mij tot u namens 17 raadsleden van 4 partijen uit de Koggenlandse raad: VVD, CDA, Welzijn Koggenland en Gemeentebelangen Koggenland.

Zoals u wellicht weet, hebben wij in november het Westfries Energiekompas en de oplegger energieneutraal Westfriesland 2040 niet vastgesteld. De gemeenteraad van Koggenland heeft deze stukken slechts voor kennisgeving aangenomen. Evenals overigens de startnotitie RES.

Het thema duurzaamheid in het Pact van Westfriesland wordt vanavond niet besproken. Dat vinden wij jammer, gezien de grote impact van juist dit thema op het landschap van Westfriesland en de mensen die er wonen. Als reden wordt in de uitnodiging gegeven dat wij later vanavond over de RES praten. Maar de RES is geen WEK: de WEK gaat veel verder. En daarover willen wij hier onze zorgen uitspreken en toelichten waarom Koggenland niet heeft ingestemd met de WEK .

Wij hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Let wel: een ambitie en geen opgave. Volgens ons diende dit als stip op te horizon om innovatie voor de transitie urgent te maken en uitdrukkelijk niet als een aan onszelf opgelegde verplichting. Maar wat blijkt? Een paar maanden later was het verworden van een ambitie tot een opgave waarbij in 2030 reeds 50% gerealiseerd moet zijn.

Hierdoor worden innovatieve vormen van duurzame energie opwek uitgesloten en lijken grote zonneweiden en windmolens noodzakelijk om aan deze opgave te voldoen. Dat is toch niet de bedoeling geweest toen wij vorig jaar deze ambitie formuleerden? En bovendien: uit de uitkomsten van de RES ateliers blijkt heel duidelijk dat er volstrekt onvoldoende draagvlak is bij onze inwoners voor de ontwikkelingen die thans gaande zijn.

Laten we er voor zorgen dat de ambitie weer een ambitie wordt en geen juridisch afdwingbare opgave zoals in het Urgenda proces.

Onze oproep is dan ook: laten we overwegen in het einddocument van het pact de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn los te laten en aanhaken bij de landelijke opgave tot 2050. Dat zal al lastig genoeg worden.”