Landelijk wonen in Tuindersweijde-zuid

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD stemt in met het verhogen van de toegestane geurbelasting op een deel van de te bouwen woningen aan de oostzijde van de nieuwe wijk Tuindersweijde-zuid in Obdam. De totale nieuwbouwwijk van 335 woningen zal de komende tien jaar verrijzen achter de waterberging tussen de Braken en de Duinweid.

We hebben in Koggenland en juist ook Obdam behoefte aan woningen. Er zijn gewoon te weinig beschikbare woningen wat een negatief gevolg heeft voor de gehele woningmarkt en de leefbaarheid van Obdam en de omliggende dorpen. In Obdam willen we de in 2002 aangekochte gronden bebouwen. Tussen 2002 en nu zijn echter de richtlijnen omtrent geurbelasting gewijzigd wat het noodzakelijk maakt om deze aan te passen. Om de start van de bouw en daarmee de doorgang van het gehele plan doorgang te laten vinden moet de toegestane geurbelasting worden aangepast. Wanneer dit niet gebeurt worden er 21% minder woningen gebouwd wat consequenties heeft voor de grondexploitatie. Het stedenbouwkundig plan moet dan worden aangepast en de bouw loopt minimaal 3 jaar vertraging op. Dat is juist wat wij niet willen, we hebben nu ruimte op de woningmarkt nodig.

Voor de realisatie van de totale wijk is dus het verhogen van de toegestane geurbelasting van een deel van de te bouwen woningen nodig. Op het gehele gebied is een geurbelasting van 4 odeur toegestaan. De strook woningen aan de rechterzijde worden echter gebouwd op een gedeelte wat oploopt van 4 tot 5,7 odeur. Op de Braken 10 is een varkenshouderij gevestigd en deze stoot, zoals alle boeren bedrijven in onze landelijke gemeente geur af.

We stemmen hiermee in met een verhoging van de geurbelasting voor 47 woningen van 4 tot 4,5 odeur (stijging van 2% geurgehinderden) en voor 26 woningen van 4,5 tot 5,7 odeur (stijging van 5% geurgehinderden). Concreet houdt dit in dat er maximaal 7 inwoners extra van tijd tot tijd hinder kunnen ondervinden van de geur van de varkenshouderij.

Uiteraard is het van belang dat kopers van woningen in deze nieuwe wijk het eerlijke verhaal omtrent de landelijke locatie kennen voordat ze een huis kopen. Iedereen moet op de hoogte zijn van de mogelijke agrarische geuren die zich zo af en toe kunnen verspreiden over het open landschap.