TeamVVDKoggenland wil geen vertraging in de ontwikkeling van de noodzakelijke woningbouw in Obdam Tuindersweijde! 

geplaatst in: Nieuws | 0

Voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Tuindersweijde in Obdam is een ontsluiting dwars door de waterberging richting de parallelweg langs de provinciale weg N 507 (Braken) uitgewerkt. Uit de reacties van inwoners heeft de politiek opgehaald dat doorsnijding van de waterberging wordt betreurd. De gemeenteraad vroeg vervolgens het college ook andere ontsluitingsvarianten in beeld te brengen. Dat is gebeurd. Het college heeft nu ook een variant in beeld gebracht waarbij de ontsluiting wordt gerealiseerd langs de westkant van de waterberging, op afstand van de woningen in de wijk Polderweijde. De andere variant die het college in beeld heeft gebracht is aan de oostzijde van de waterberging, via een groenstrook tussen de waterberging en het daar gelegen agrarisch bedrijf.  

De gemeenteraad is van mening dat alle drie de varianten uitvoerbaar zijn maar dat er ook aan alle drie de varianten voor- en nadelen zitten. Het is echter nog te vroeg nu al een keuze te maken voor één van de drie varianten. Tegelijkertijd is de gemeenteraad van mening dat de woningbouw in Tuindersweijde op zo kort mogelijke termijn moet aanvangen en dat de keuze voor de ontsluiting die start niet verder mag vertragen. Om die reden hebben VVD, CDA en Welzijn Koggenland (de coalitie) het initiatief genomen een motie op te stellen. In die motie wordt het college gevraagd na het zomerreces het bestemmingsplan Tuindersweijde in procedure te brengen voor alleen de eerste fase, dat is nog zonder de keuze voor een ontsluiting. Die eerste fase omvat zo’n 140 woningen.  

VVD, CDA en Welzijn Koggenland vinden het belangrijk dat er geen verdere vertraging ontstaat in de woningbouwplannen voor Obdam. De keuze voor de ontsluiting kan ondertussen verder worden uitgewerkt en worden meegenomen in het bestemmingsplan voor de vervolgfasen van Tuindersweijde. Dat biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om op een later moment en op basis van een completer beeld een keuze te maken voor één van de drie varianten. De variant waarvoor de gemeenteraad op dat moment kiest maakt dan ook onderdeel uit van de inspraakmogelijkheden die horen bij een bestemmingsplanprocedure.  

De motie wordt naast VVD, CDA en Welzijn Koggenland mede ingediend door GBK en PvdA/GroenLinks, waardoor het een raadsbrede motie is (geworden).   

Bekijk ons filmpje hieronder