Algemene standpunten VVD Koggenland

De liberale waarden * vrijheid * verantwoordelijkheid * verdraagzaamheid * gelijkheid * sociale rechtvaardigheid zijn van groot belang. VVD Koggenland vertaalt de liberale waarden naar het lokale beleid.

Koggenland is een overwegend agrarische gemeente. De VVD kiest duidelijk voor behoud van het open en landelijke karakter van onze gemeente, we zijn en blijven een plattelandsgemeente. Maar er moet wel aandacht zijn voor (regionale) ontwikkelingen, stilstand is achteruitgang.

VVD Koggenland kiest voor een ruimhartig beleid op het gebied van vergunningverlening. Een ruimhartig beleid bij vrijkomende agrarische bebouwing. Soepel en snel bij het toekennen van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorzieningen. Maar een streng beleid bij het toekennen van uitkeringen. Tevens zijn we groot voorstander van het vragen van een ’tegenprestatie’ bij een bijstandsuitkering.

WMO en Jeugdzorg zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. VVD Koggenland wil investeren in vitale gemeenschappen. In hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn.

Ook moet er aandacht zijn voor duurzaamheid. De plannen moeten echter realistisch zijn en passen bij de schaal van Koggenland.