VVD Koggenland vindt dat het gemeentelijk bestuur béter kan inspelen op lokale behoeften. Te vaak zien we dat een goed idee wordt afgehouden zonder onderbouwing daarvan. ‘Interne beleidsregels’ worden gebruikt als excuus om niet mee te willen denken. Ontwikkeling van de gemeente komt dan onnodig stil te staan. De afweging van belangen moet duidelijker worden. Onder andere door belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium daarbij te betrekken.


VVD Koggenland wil dat de gemeente slimme en innovatieve initiatieven van inwoners aanmoedigt en ondersteunt. Ook is de gemeente dan duidelijk over wat van haar te verwachten, om teleurstellingen achteraf te voorkomen.


VVD Koggenland waardeert de grote inzet van de vele vrijwilligers – onder andere in de doe-teams –enorm en vindt dat zij door de gemeente beter ondersteund moeten worden. Ook moet er voor de uitvoering van lokale initiatieven structureel budget beschikbaar blijven (‘het miljoen van Jeroen’).


Participatie mag echter niet betekenen dat de grootste schreeuwers hún zin krijgen. De gemeente moet oog hebben voor de stille meerderheid van inwoners die de gemeente, social media en/of de pers niet altijd weten te vinden. We maken daarbij nog meer gebruik van ons online bewonerspanel ‘Koggenland Spreekt’. De gemeente moet goed communiceren wat er met de input en ideeën van inwoners wordt gedaan.


Veel inwoners voelen zich enorm betrokken bij hun dorp. Vrijwilligers mogen niet vastlopen in ingewikkelde regels en procedures. Samen het gesprek aangaan, zo veel mogelijk op locatie. Dorpsgesprekken moeten periodiek in elk dorp plaatsvinden: burgemeester, wethouders en ambtenaren gaan in gesprek met de inwoners over zorgen en kansen in hun dorp.


Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Belastingen houden we zo laag mogelijk. De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is een belangrijk uitgangspunt. Het is niet acceptabel als bij de lokale overheid de gedachte leeft dat niet-begrootte kosten toch wel in een algemene heffing op onze burgers kunnen worden afgewenteld.