Koggenland moet verduurzamen. Dat vraagt wel om verstandige keuzes. VVD Koggenland wil dat verduurzamen betaalbaar blijft, voor gewone gezinnen en voor ondernemers. En we mogen ons mooie landschap niet te zwaar belasten met installaties die ook op minder aantrekkelijke plaatsen zouden kunnen werken. Bewoners en ondernemers moeten centraal staan: participatie is cruciaal, want alleen met draagvlak wordt een verandering als succes gezien. Lokale initiatieven moeten worden omarmd, zoals bijvoorbeeld lokale energie-coöperaties met meer dan 60 zonnepanelen.


Windturbines en zonneparken: VVD Koggenland vindt dat we ons niet moeten beperken tot zon- en windenergie. We moeten naast efficiënter gebruik van energie ook kijken naar àndere alternatieve bronnen zoals geothermie, kernenergie en gebruik van waterstof om elders opgewekte energie te kunnen verplaatsen. Onze visie in het kort:
    VVD Koggenland is tegen nog meer grote windturbines
    VVD Koggenland is vóór plaatsing van kleine boerderijmolens (as-hoogte maximaal 15 meter) bij onze agrarische bedrijven
    VVD Koggenland vindt dat bij vervanging van de bestaande grote windturbines de afstandsgrens van 600 meter vanaf bebouwing het minimum moet blijven
    VVD Koggenland is tegen grote zonneparken op agrarische grond.
    VVD Koggenland vindt dat bij verduurzaming van woningen de totale woonlasten niet mogen stijgen. We geven onze bewoners en ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming zelf in te vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt zelf met de meest efficiënte oplossingen komt. Verduurzaming van je woning mag niet tot verhoging van je WOZ-belasting leiden. Liever zien we een korting op deze belasting als effectief en positief stimuleringsmiddel.


Voor de verduurzaming en tevens groei van onze ondernemers is een passende infrastructuur van Liander essentieel. Momenteel is dit niet voldoende, dat vinden wij niet acceptabel. Wij willen dat Liander de capaciteit op het net vergroot en nieuwe technologieën sneller worden toegepast. De gemeente en Liander dienen er samen voor te zorgen dat alle Koggenlandse bedrijven kunnen verduurzamen en kunnen groeien.


VVD Koggenland vindt dat kernenergie onderzocht moet worden in de Regionale Energie Strategie 2.0 voor Noord-Holland Noord.