Wat VVD Koggenland betreft hoort duurzaamheid geen apart hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma te zijn, moet het geen apart speerpunt zijn voor de komende jaren, maar moet duurzaamheid een integraal onderdeel uit gaan maken van onze manier van wonen, werken en recreëren.

Een nieuwe brede school in Avenhorn/ De Goorn: duurzaam bouwen, nieuwe woningen: duurzaam bouwen, nieuwe straatverlichting: duurzaam, kortom, duurzaamheid niet als speerpunt, maar als logisch aandachtspunt binnen ons leven.

Nieuwbouwwijken moeten met ‘nul op de meter’ – dus gasloos – worden ontwikkeld, zodat we voorsorteren op de gasloze maatschappij, een ambitie die in 2050 moet zijn gerealiseerd.

Ook pleit de VVD ervoor dat duurzaamheid niet langer synoniem is aan subsidieverlening.

Ons motto: Doe je het niet voor het milieu, dan doe je het maar voor je portemonnee. En doe je het niet voor je portemonnee, dan doe je het maar voor het milieu.

VVD Koggenland wil ondernemers stimuleren om daken van bedrijfspanden en stallen te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Een collectieve investeringsmogelijkheid voor de Koggenlanders vergroot de saamhorigheid en bereidheid om deel te nemen aan de energietransitie. Samen instaan voor een energie neutrale gemeente