Recreatie


Speelpleintjes, natuurspeeltuinen en groene parkjes in woonwijken zijn voldoende aanwezig. In je eigen woonwijk naar buiten kunnen om te bewegen, spelen en samen te komen met je buren vergroot de leefbaarheid van een straat of wijk. Dit voorzieningenniveau gaan we op gepaste manier vergroten en aanbieden.


VVD Koggenland wil het wandel- en fietsroutenetwerk verder uitbreiden. Met name de boerenlandpaden zijn voor wandelaars aantrekkelijk. De verbinding van onze dorpen door boerenlandpaden is uniek. Wij streven ernaar om alle dorpen op deze wijze aan elkaar te lussen.


In Koggenland hebben we enkele prachtige recreatieterreinen. Goed zwemwater, veilige speel- en ligplaatsen en het onderhoud van deze recreatieterreinen vinden wij een minimum welke de gemeente gaat verzorgen.


VVD Koggenland wil onze gemeente op de kaart zetten middels een recreatiegids met informatie over natuur, recreatie, logies en horeca.


Sport


De sportraad is een waardevolle spil in de verbinding van sportverenigingen en het delen van successen en goede initiatieven voor het behoud van sportverenigingen. Wij pleiten voor het meer gezamenlijk optrekken van verenigingen en gebruik van elkaars faciliteiten.


Wij zijn voor het blijvend stimuleren en subsidiëren van de sportende jeugd. Ook het deels subsidiëren van (ver)bouw van accommodaties is volgens ons een taak van de gemeente. De september sportmaand willen we intensiveren, alle inwoners van Koggenland hebben baat bij sport. Zowel fysiek als sociaal en mentaal is sport een verbindende factor. Het vrij aanbieden van sportlessen is goed voor de inwoners en uiteindelijk ook voor de verenigingen en sportinstellingen van Koggenland. De buurtsportcoach zal hier de verbindende factor in zijn.


VVD Koggenland is voorstander van het ontwikkelen van veilige wandelrondjes dmv het vergroten van het aantal trottoirs of aanleggen van grastegels in de bermen waar een trottoir niet passend is.