Sport

De trend dat sportclubs minder leden hebben is landelijk. Ook onze inwoners sporten steeds meer in de buitenruimte (wandelen, joggen, fietsen) of kiezen voor een individuele sport (sportschool) in plaats voor lidmaatschap van een vereniging.

VVD Koggenland wil zich inzetten voor het behoud van onze sportclubs. Dat willen we doen door verbindingen te maken. Een wandelclub kan gebruik maken de faciliteiten van een tennisclub, gymverenigingen kunnen wellicht van elkaar leren en sportvelden kunnen ook door andere clubs gebruikt worden.

Wij zijn voor het blijvend stimuleren en subsidiëren van de sportende jeugd. Ook het deels subsidiëren van (ver)bouw van accommodaties is volgens ons een taak van de gemeente.

VVD Koggenland is voorstander van het jaarlijks aanbieden van een maand lang gratis sport bij de lokale verenigingen voor alle jeugd. (Jaarlijks in september)

VVD Koggenland is voorstander van het ontwikkelen van veilige wandelrondjes dmv het vergroten van het aantal trottoirs.

Recreatie

VVD Koggenland wil het wandel- en fietsroutenetwerk verder uitbreiden. Met name de boerenlandpaden zijn voor wandelaars aantrekkelijk. Daarnaast moeten we een visie ontwikkelen op waterrecreatie: zoals doorvaarhoogten van bruggen en duikers, uitbreiding routes met wel/geen overhaal.

Wij pleiten voor goede recreatieterreinen met veilig zwemwater.