Openbaar groen

Het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen willen wij verbeteren. Een goede onkruidbestrijding is noodzakelijk.

Een upgrade van het onderhoudsniveau van de bermen langs de ‘gangbare’ toegangswegen naar onze dorpen én onze dorpslinten is meer dan wenselijk (het maakt de weg overzichtelijker, veiliger en fraaier). Vaker maaien dus!

Verkeer

Het onderhoudsniveau van de Koggenlandse wegen is ruim voldoende. De komende jaren wil VVD Koggenland de wegen die nu nog onder beheer van het waterschap vallen tot Koggenland laten behoren, daar hoort dan het Koggenlandse kwaliteitsniveau bij.

Het treinstation is Obdam is voor ons belangrijk. Het reguliere openbaar vervoer is voldoende. We willen echter dat de kleinere dorpen, zoals Hensbroek en Spierdijk, wel bereikbaar blijven met betaalbaar, openbaar vervoer. Mocht de provincie, ondanks lokaal verzet, besluiten dat dit wegvalt, dan zet VVD Koggenland zich in voor de organisatie van een alternatief.