Bouwen, bouwen, bouwen. Wij willen meer nieuwe woningen in alle dorpen. De komende jaren komen er al honderden woningen bij op de reeds beoogde bouwlocaties. Dit is voor ons echter niet genoeg. Kleinschalige initiatieven van particulieren willen we meenemen in deze plannen. In elk van de 14 dorpen willen we zorgen voor nieuwbouw van woningen.


VVD Koggenland is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit blijkt het beste recept voor een prettige woonomgeving. In elk dorp moeten er voldoende koopwoningen zijn voor starters en gezinnen, maar ook voor ouderen. Het woningbouwbeleid moet worden afgestemd op de actuele vraag van woningzoekenden: maatwerk en keuzevrijheid bij de bouw van koopwoningen en woningen in de vrije huursector staan voorop. Voor alle nieuw te bouwen woningen zijn wij wel voor eigen bewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.


VVD Koggenland pleit voor méér woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, dus gericht op starters en ouderen, zodat ook zij mooi kunnen wonen in hun eigen dorp.


VVD Koggenland is voor het verstrekken van startersleningen aan Koggenlanders, waarbij het maximale aankoopbedrag gekoppeld wordt aan 80% van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) grens. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor groeien mogelijkheden voor de starters met de markt mee.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt waar mogelijk de norm.


Verbouw en vernieuwbouw krijgt ruim baan voor aanpassing aan de tijd van bestaande woningen.


Het gemeentelijk woningbedrijf gaat meer diversiteit aanbieden in huurwoningen: groot en klein, sociale huur en vrije sector (middenhuur). Het aanbod huurwoningen zal door de komst van nieuwbouwplannen met minstens 20% meegroeien.


Het verdient de voorkeur om, met name in het geval van starterswoningen, voorrang te verlenen aan (terugkerende) Koggenlanders.