VVD Koggenland is voor het bevorderen van eigen woningbezit: In elk dorp moeten er voldoende koopwoningen zijn voor starters en gezinnen, maar ook voor ouderen.

De gemeente moet starters ondersteunen door het aanbieden van startersleningen.

Het woningbouwbeleid moet worden afgestemd op de actuele vraag van woningzoekenden: maatwerk en keuzevrijheid bij de bouw van koopwoningen en woningen in de vrije huursector staan voorop.

Collectief- Particulier-Opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen moet de gemeente stimuleren en ondersteunen.

Ook bij het verbouwen van woningen moet de gemeente dienstbaar zijn: inwoners moeten eenvoudig en snel weten welke mogelijkheden zij hebben. De welstandscommissie moet worden afgeschaft.

Ons eigen woningbedrijf moet ook de keuze maken voor diversiteit in huurwoningen: groot en klein, sociale huur en vrije sector.