Samen
aan de slag in
Koggen­land

ROSALIEN VAN DOLDER BLIJ MET OPVOLGER JEROEN SCHILDER

Wethouder VVD Koggenland

VVD Koggenland draagt Jeroen Schilder voor als kandidaat-wethouder. Als de gemeenteraad van Koggenland instemt met de voordracht, zal hij wethouder Rosalien van Dolder opvolgen. Zij was sinds 2018 politiek actief als raadslid in de gemeente en vanaf november 2020 als wethouder. Op 7 mei 2024 diende ze per direct haar ontslag in bij de gemeenteraad.

In de gemeente Koggenland, waar hij al bijna zijn hele leven woont, is Jeroen Schilder (54) een bekend gezicht. Hij groeide op in Berkhout en woont nu al jaren in Avenhorn. Hij is de trotse vader van drie volwassen kinderen. In 2002 werd Jeroen lid van VVD Koggenland en bekleedde hij verschillende functies in het bestuur. Sinds 2014 was hij raadslid, waarna hij tot maart 2022 twee periodes heeft volgemaakt als fractievoorzitter van de Koggenlandse VVD. In november 2023 is hij weer in de gemeenteraad teruggekeerd. Jeroen beschikt over ruime ervaring op de dossiers Omgevingstaken, Economie, Ontwikkelingsbedrijf, Duurzaamheid, Recreatie & Toerisme, Openbare Ruimte, Agrarische Economie en het Woningbedrijf. Naast het raadslidmaatschap was hij actief als inkoper in de sierteeltsector voor alle filialen van Ranzijn Tuin & Dier en later voor Intratuin.

Inwonersparticipatie in optima forma
Als raadslid heeft Jeroen zich op allerlei prominente manieren sterk gemaakt voor de gemeenschap. Zo werden zijn moties voor het afschaffen van de Hondenbelasting in de gemeente Koggenland en het afschaffen van de Welstand (met uitzondering van de wettelijke taken van de Welstand) beide aangenomen. Ook leidde Jeroen’s inzet tot de realisatie van de botenoverhaal in De Goorn en het instellen van de subsidiepot Vitaal Platteland, die destijds bekend stond als ‘Het Miljoen van Jeroen’. Met dit geld worden zogeheten doe-teams financieel ondersteund bij de uitwerking van projecten die de leefbaarheid, vitaliteit en dorpse identiteit van het platteland veiligstellen. Vitaal Platteland staat dus voor inwonersparticipatie in optima forma.

Optimale dienstverlening
Hoewel Jeroen ernaar uitkijkt om zich als wethouder in te zetten voor de inwoners en ondernemers van Koggenland, noemt hij de aanleiding van de aanstaande beëdiging verre van leuk. ‘Omdat ik al lange tijd meedraai in de wereld van de lokale politiek, weet ik als geen ander hoe mensen naar wethouders kijken. De afgelopen jaren heb ik talloze positieve berichten over onze beide VVD-wethouders Rosalien van Dolder en Bart Krijnen gehoord. We betreuren het ten zeerste dat Rosalien is opgestapt en dat terwijl zij zo ontzettend goed bezig was’, reflecteert Jeroen Schilder.

Koggenland heeft Rosalien van Dolder leren kennen als een betrokken bestuurder die met hart en ziel voor de gemeente heeft gewerkt. ‘Je wordt wethouder met een opdracht. Ik had een taak uit te voeren. VVD Koggenland heeft na de verkiezingen in 2022 samen met coalitiepartner GBK een mooi coalitieakkoord gesloten. Daarin staat heel duidelijk waar de VVD deze periode aan wil werken en wat wij willen bereiken. Bijvoorbeeld de optimale dienstverlening richting onze inwoners en ondernemers. Die hapert namelijk al gedurende een lange tijd. Daar deed ik mijn stinkende best voor en ik merkte dat dit bij de ambtelijke leiding steeds meer weerstand opriep. Als je weerstand op de persoon krijgt, gaat het niet meer over de inhoud. Daardoor ben je niet meer effectief in het bereiken van die doelen.

Het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord gaat over dienstverlening, participatie en bestuur en daar staat bovenaan en dikgedrukt “de gemeente staat ten dienste van de samenleving”. Dat hoort de basis te zijn. Daaronder staat wat we daartoe willen bereiken. Optimale dienstverlening, goede communicatie en mensen op tijd betrekken bij projecten waren zeer belangrijke doelen, zeker voor ons als VVD Koggenland. Hiervoor hebben we in de verkiezingsperiode ook heel hard campagne gevoerd. Er moet alsnog worden waargemaakt wat we aan de kiezer hebben beloofd’, zegt Rosalien van Dolder.

Wethouderschap met een menselijk gezicht
Jeroen ziet het aanstaande wethouderschap als een eretaak. ‘Ik kijk ernaar uit om het liberale geluid voort te zetten in het college. Rosalien wist dossiers die jaren geleden waren vastgelopen weer vlot te trekken en gaf de inhoud van haar wethouderschap met al haar charisma een menselijk gezicht. Ze was enorm benaderbaar en kreeg daardoor dingen voor elkaar die voor haar tijd niet lukten. Met haar tomeloze inzet vanuit een intrinsieke motivatie, heeft zij ontzettend veel voor onze samenleving betekend. Ook buiten onze gemeente was Rosalien een grote ambassadeur voor Koggenland. Zo zat ze in de regiegroep van de succesvolle Regiodeal Noord-Holland Noord en was ze voorzitter van het Recreatieschap Westfriesland. Onder haar wethouderschap is de woningbouw in onze contreien in een ongekende stroomversnelling geraakt. Dat kan alleen als je keihard werkt, een groot netwerk opbouwt en kennis van zaken hebt. Heel Nederland roept wel bouwen, bouwen, bouwen! Maar de daad bij het woord voegen, is iets totaal anders.’

Rosalien gaat verder: ‘Ik ben blij dat Jeroen mij als wethouder opvolgt. Hij staat midden in de Koggenlandse samenleving, heeft veel politieke ervaring en streeft inhoudelijk precies hetzelfde na als ik. Vanuit de inhoud uitvoering geven aan het coalitieakkoord, met veel oog en oor voor inwoners en ondernemers. In dat opzicht had ik mij geen betere opvolger kunnen bedenken’.

Handelsman en bruggenbouwer
De ingezette koers van VVD Koggenland zal door Jeroen samen met wethouder Bart Krijnen worden voortgezet. ‘Als handelsman en bruggenbouwer zal ik de dossiers oppakken op mijn eigen manier, maar wel met hetzelfde doel als Rosalien. Dit doel is duidelijk, namelijk het bieden van een snelle en accurate dienstverlening voor de inwoners. Ook moet Koggenland weer de MKB-vriendelijkste gemeente worden zoals in 2008. Verder blijven we inzetten op een mix van betaalbare woningbouw op basis van de behoeften van onze inwoners.’ Mensen die zich samen met een enthousiast, ambitieus team willen inzetten voor het welzijn en welbevinden van alle inwoners en ondernemingen binnen onze gemeente, nodigen wij van harte uit zich bij ons aan te sluiten. Als je lid wordt van de VVD, zijn persoonlijke ontwikkeling en verbreding van je algemene kennis namelijk de sleutelwoorden.’

Installatie van de nieuwe wethouder
De Raad van Koggenland gaat over de benoeming van Jeroen Schilder als wethouder. De verwachting is dat de installatie op 15 juli aanstaande zal plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij een groot deel van de dossiers van zijn voorganger overnemen. De definitieve verdeling vindt echter plaats binnen de nieuwe samenstelling van het college, na de benoeming van Jeroen Schilder.

OPROEP

Iedereen die zich samen met een enthousiast en ambitieus team wil inzetten voor alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente Koggenland, nodigen wij van harte uit om zich bij de lokale VVD Koggenland aan te sluiten!

Denk mee, praat mee, doe mee!

Lees meer

Sluit JE aan bij VVD Koggenland.
Denk mee, praat mee, doe mee!

Dit is team
VVD Koggenland

VVD Koggenland is een team van enthousiaste, ambitieuze mensen die zich inzetten voor het welzijn en welbevinden van alle inwoners en ondernemingen binnen onze gemeente.

Wij zijn #teamvvd, een lokale club die zijn vertegenwoordigd in alle 14 dorpen van onze prachtige gemeente Koggenland. Doe jij met ons mee?

#doemee #teamvvd #teamvvdkoggenland

Edwin Burggraaf - Fractielid VVD Koggenland
Edwin
Burggraaf
Fractielid
Ondernemer van de leukste keukenzaak van Koggenland met passie voor keukens én alles wat met sport(verenigingen) te maken heeft!
Bart Krijnen - Fractievoorzitter & Raadslid VVD Koggenland
Bart
Krijnen
Wethouder
Ondernemer in MTB & Winter sportreizen, fanatieke hardloper, zet zich in voor een gezond, leefbaar (genoeg woningen) en krachtig Koggenland.
Astrid Dol - Fractielid VVD Koggenland
Astrid
Dol
Fractielid
Teamcoördinator bij de politie, wandelt graag en wil de wandel-, fiets-, en vaarroutes in Koggenland verbeteren en vergroten.
André Bouwens - Fractielid VVD Koggenland
André
Bouwens
Fractielid
Zet zich in voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Spierdijk, gespecialiseerd in cultuurhistorie, landschap en milieu.
Tinda Kuijper - Raadslid VVD Koggenland
Tinda
Kuijper
Raadslid
Energiek, creatief, sterk in lokale politieke thema’s. Docent Clusius College, gek op schaatsen, fietsen en buitenleven.
Jacob Jan Kalverboer - Fractielid VVD Koggenland
Jacob Jan
Kalverboer
Fractielid
Directeur / Bestuurder bij Het Max Plazier Huis, people manager uit Hensbroek.
Marco Bolluijt - Fractielid VVD Koggenland
Marco
Bolluijt
Fractielid
Fanatiek sporter, bestuurslid bij de sportraad Koggenland en geboren en getogen inwoner van Scharwoude.
Sikko van Katwijk - Fractielid VVD Koggenland
Sikko
van Katwijk
Fractielid
CEO Caceis Bank NL, zijn uitgangspunt is “werken met mensen, voor mensen”, vrijwilliger bij huttendorp De Goorn/Avenhorn.
Jeroen Frerichs - Fractielid VVD Koggenland
Jeroen
Frerichs
Fractielid
Ambitieus fractielid, werkzaam in de offshore branche en wil zich inzetten voor de ondernemers in Koggenland.
Wouter Fakkeldij - Fractielid VVD Koggenland
Wouter
Fakkeldij
Fractielid
Ervaren raadslid en oud-voorzitter van TV de Berk, zet zich voornamelijk in voor breedtesport en sportverenigingen in Koggenland.
Ronald Olij - Fractielid VVD Koggenland
Ronald
Olij
Fractielid
Directeur van technisch opleidingsbedrijf IW, oud raadslid van VVD Koggenland en zet zich nu als voorzitter van VVD Westfriesland in voor een liberale regio.
Robbert
de Block
Fractielid
Teammanager IT bij NRG|Pallas, zelfstandig ondernemer en zet zich in voor de toekomst van (jonge) inwoners en ondernemers in Koggenland.
Paul Wemer - Fractielid VVD Koggenland
Paul
Wemer
Fractielid
Eigenaar van een grote regionale Verkeerschool, maakt zich hard voor ondernemers en kansen voor jongeren.
Jeroen Schilder - Raadslid VVD Koggenland
Jeroen
Schilder
Raadslid
Intratuin Nederland, 8 jaar gemeenteraadraadslid, o.a. initiatiefnemer van de Doe Teams via het Miljoen van Jeroen en realisatie botenoverhaal.
Jack Stroomer - Raadslid VVD Koggenland
Jack
Stroomer
Raadslid
Gepensioneerd agrariër maar nog steeds belangenbehartiger van de agrarische sector, oud-wethouder van de Schermer en bestuurder Stichting Landzijde.
Yvonne Feld - Fractielid VVD Koggenland
Yvonne
Feld
Fractielid
Docent middelbaar onderwijs, cateraar vanuit huis en begaan met zorg en welzijn (met name jeugdzorg).
Willem van der Heide - Fractielid VVD Koggenland
Willem
van der Heide
Fractielid
Lid van de Koggenlandse kandidaatstellingscommissie en lokale ondernemer in allround dienstverlening.
Rosalien den Dolder - Wethouder
Rosalien
van Dolder
Fractielid
Advocaat, ondernemer in hart en nieren. Trotse moeder, boerendochter en Westfries. Betrokken, betrouwbaar en daadkrachtig.
Corné van Diepen - Gemeentecoördinator
Corné
van Diepen
Gemeentecoördinator
Teamleider Martinuscollege, wil graag dat elke Koggenlander de beste kansen op geluk krijgt maar ook pakt.
Ricardo van Dijk - Fractielid VVD Koggenland
Ricardo
van Dijk
Raadslid
Fanatieke wielrenner van Het Hoog/Walingsdijk, Managing Director/Entrepreneur en wil de saamhorigheid in Koggenland vergroten.
Cees Dekker - Fractielid VVD Koggenland
Cees
Dekker
Fractielid
Eigenaar van een internationale Chrysanten kwekerij. Heeft met zijn succesvolle bedrijf Hensbroek en Koggenland op de kaart gezet.
Peter Bakker - Raadslid VVD Koggenland
Peter
Bakker
Fractielid
Manager-Teamleider, geboren en getogen Obdammer, bestuurder van buurtbus de Koggenhopper en ervaren Raadslid in Koggenland.
Jeroen van der Noordaa - Raadslid VVD Koggenland
Jeroen
van der Noordaa
Raadslid
Zelfstandig ondernemer in de eerstelijnsgezondheidszorg, de expert op het gebied van zorg en welzijn binnen de raad van Koggenland en liefhebber van Duitse wijnen.
Tim
Schweinsbergen
Fractielid
Gerard Zaalberg - Fractielid VVD Koggenland
Gerard
Zaalberg
Fractielid
Advocaat-Fiscalist, wandelt graag met zijn hond een rondje Gors (Ursem), en klust aan de verduurzaming van zijn huis.
Karin Davidse - Fractielid VVD Koggenland
Karin
Davidse
Fractieondersteuner
Secretaris van R.O. VVD, zet zich in voor meer vrouwen in de politiek en wil van de VVD een Social Club maken.
Renate Pomstra - Fractielid VVD Koggenland
Renate
Pomstra-Groot
Fractielid
Ondernemer en vrijwilliger in het dorpshuis van Grosthuizen. Zet zich als lid van verschillende Doe Teams in voor een mooier Koggenland.
Lourens Schuijtemaker - Fractielid VVD Koggenland
Lourens
Schuijtemaker
Fractielid
Docent wiskunde en landbouwhistoricus, gek van onze West-Friese geschiedenis, bestuurslid Historische Vereniging Hemony.
Michiel Stam - Fractielid VVD Koggenland
Michiel
Stam
Fractieondersteuner
Directeur van Feld Stam (voorheen Stam Obdam), Obdammer die zich inzet voor de juiste voorzieningen voor ondernemers en inwoners in Koggenland.
Remco Linnekamp - Fractielid VVD Koggenland
Remco
Linnekamp
Raadslid en fractievoorzitter
Creatieve ondernemer in marketing en communicatie. Fanatiek tennisser en padeller. Met groot rechtvaardigheidsgevoel pakt hij de haperende dienstverlening naar inwoners en ondernemers aan.

Meedenken?

Heb je een goed idee, wens of een onderwerp waar je iets over kwijt wil, vertel het ons!