Jeugd:

VVD Koggenland zet zich in voor gezonde jeugd. Dat start al bij voldoende consultatiebureaus in Koggenland. Daarna moet de opvang van peuters (in peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) goed georganiseerd zijn, voor eenieder betaalbaar én kwalitatief op orde zijn.

De volgende stap is goed basisonderwijs in een gezonde leeromgeving. Ook de voor- en naschoolse opvang moet daarbij aansluiten.

De bouw van een Brede School in Avenhorn/De Goorn met buurthuisfunctie moet zo spoedig mogelijk starten, geen uitstel meer! Gezond opgroeien betekent ook voldoende sporten en voldoende buiten kunnen spelen.

Ook moet er meer aandacht komen tegen het handelen in en gebruiken van drugs.

WMO

Gezondheid is een groot goed. Goede zorg is belangrijk om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen blijven wonen. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) biedt mogelijkheden om als gemeente maatwerk te kunnen leveren:

Laten we van Koggenland de eerste regelarme gemeente van Nederland maken voor WMO,  jeugd, participatie en passend onderwijs. Ook hier: niet iedereen hetzelfde geven omdat de regels dat voorschrijven, maar passende oplossingen bieden voor iedere inwoner die dat nodig heeft.

VVD Koggenland wil investeren in een vitaal Koggenland. In hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg. We willen dit bereiken middels het ‘Triple Aim’ concept:

1)            Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg

2)            Het verbeteren van de gezondheid van onze    inwoners

3)            Het verlagen van de kosten

Langer thuis blijven wonen? VVD Koggenland wil mantelzorgers stimuleren en ondersteunen en in de buurt ‘zorg op maat’ bieden. We bouwen meer levensloop bestendige woningen en koppelen daar alle moderne voorzieningen aan, denk aan Zorg ICT voor snel contact met zorgaanbieders of het mogelijk maken van een Zorg Au Pair.

Integratie

Jaarlijks krijgt Koggenland van de Rijksoverheid de taak (plicht) een aantal vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. Wij willen, om een optimale integratie te stimuleren, deze nieuwkomers verspreid over de gehele gemeente huisvesten (dus geen concentratie in kernen of straten). VVD Koggenland meent dat dit verder moet gaan dan huisvesten: opnemen in onze maatschappij, dat wil zeggen dat we moeten inzetten op hulp bij het leren van onze taal en bij het vinden van (vrijwilligers)werk.