Verkeersveiligheid


Het onderhoudsniveau van de Koggenlandse wegen is ruim voldoende. In 2023 komen de wegen van het waterschap in Koggenlandse handen. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoudsniveau willen we die minimaal een gelijk onderhoudsniveau geven. Dit mag geen extra kosten met zich meebrengen. De hoogte van de waterschapsbelasting daalt, maar de belasting welke de gemeente int mag hiervoor dus niet hoger uitvallen.


30 km is 30 km, 50 km is 50 km. Het is ons een doorn in het oog dat het gevoel van verkeersveiligheid in de verschillende kernen laag is. In alle kernen wordt te hard gereden, de verkeersschelheid wordt niet gehandhaafd en controle vindt al helemaal niet plaats. Wij willen dat de gemeente wegen anders gaat inrichten en een menukaart samenstelt waarin inwoners in samenspraak met verkeersdeskundigen kunnen bepalen welke mate van verkeersmaatregelen zij het beste achten in hun straat. Wij noemen dit verkeersveiligheid, á la carte.


VVD Koggenland wil meer aandacht en faciliteiten voor fietsers. De aansluiting van fietspaden op kruisingen, het aanbod vrij liggende fietspaden of het gebruik van fietsstroken op wegen in de dorpslinten willen we verbeteren en uitbreiden.


Veilig leven in Koggenland


VVD Koggenland wil dat iedereen in onze gemeente zich veilig voelt én ook veilig is. Op straat, op school en in huis. Wij willen dat de politie zich richt op het échte politiewerk: de veiligheid op straat. Ook de Boa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) kunnen hieraan bijdragen. Overlast door bijvoorbeeld jeugdgroepen moet worden aangepakt. In bepaalde periodes van het jaar (o.a. jaarwisseling) willen we meer Boa’s inzetten om overlast tegen te gaan.


Fraude is diefstal, welke wij hard en doeltreffend willen bestrijden. De aanpak van drugscriminaliteit gaat meer aandacht krijgen, het aanbod van drugs willen we uitbannen. Hierin is een regionale samenwerking uiteraard essentieel.


Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Wij staan vierkant achter hen. Wij accepteren absoluut geen geweld, agressie en intimidatie. Van onze hulpverleners en medewerkers blijf je af.