VVD Koggenland vindt dat investeringen in duurzaamheid moeten lonen!

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD Koggenland is van mening dat we duurzaamheid een integraal onderdeel moeten laten zijn van al hetgeen wat we doen en plannen. Duurzaamheid moet integraal onderdeel uitmaken van onze manier van wonen, werken en recreëren.

VVD Koggenland vindt het van belang dat er in de duurzaamheidsvisie van de gemeente Koggenland maatregelen komen die uiteindelijk ten goede komen aan de inwoners, ondernemers en sportverenigingen. Mogelijkheden tot participatie en dit koppelen aan lagere lasten. Wij willen ondernemers stimuleren om daken van bedrijfspanden en stallen te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Een collectieve investeringsmogelijkheid voor de Koggenlanders vergroot de saamhorigheid en bereidheid om deel te nemen aan de energietransitie. Samen instaan voor een energie neutrale gemeente.

Om de vaart in het opstellen van de raadsbrede duurzaamheidsvisie en plan van aanpak te houden is de voorgestelde raadsopdracht duurzaamheid opgedeeld in drie fasen. Duurzaamheid als integraal onderdeel komt terug in fase 0, dit houdt vooor VVD Koggenland in dat alle lopende en op handen zijnde plannen en raadsvoorstellen voorzien van een duurzaamheidsparagraaf en dat we deze voorstellen en besluiten langs een duurzaamheidslat leggen.  Fase 1 (af te ronden eind eerste kwartaal 2019) bestaat uit een onderzoeksvraagstuk aan het college welke de raad de informatie moet geven welke keuzes er zijn in het duurzaamheidsvraagstuk en rondom de energietransitie. Wat zijn de mogelijkheden en wat gaat dit onze inwoners kosten en opleveren. Wat dit is moet terugkomen in de duurzaamheidsvisie (met bijbehorend uitvoeringsprogramma) welke in fase 2 van deze raadsopdracht aan het college voorgelegd gaat worden (derde kwartaal 2019). Hier moeten dus volgens de VVD Koggenland ten minste maatregelen instaan die ten goede komen aan de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van Koggenland.