Algemene beschouwingen kadernota 2020 VVD Koggenland

geplaatst in: Nieuws | 0

Op 1 juli 2019 werd de kadernota 2020 behandeld door de gemeenteraad van Koggenland. Namens de VVD sprak fractievoorzitter Rosalien van Dolder het college en de raad toe.

Voorzitter,

De VVD bedankt ten eerste alle medewerkers van de gemeente die zowel hier in dit huis als buiten dagelijks keihard werken om uitvoering te geven aan wat wij hier in deze raadszaal allemaal bedenken. Mooi ook dat het gemeentehuis naast de maandagavond ook op de donderdagavond geopend is, top.

Ja voorzitter, het mag best gezegd worden: we zijn hier met elkaar goed bezig in Koggenland: geen grote geldzorgen, geen bezuinigingen, geen lastenverhogingen en er is ruimte voor investeringen. Prachtig.
Dat is bij veel andere gemeenten, ook gemeenten bij ons in de buurt, ook gemeenten met een eigen woningbedrijf, wel anders. We hebben het in de krant kunnen lezen: gemeenten om ons heen verkeren in financiële problemen, moeten bezuinigen, kunnen niet investeren. Ons is ter ore gekomen dat zij een noodkreet aan Den Haag willen sturen. Gelukkig hoeven wij dat niet. Maar de onverwachte en forse fluctuaties in de bedragen die wij krijgen van het rijk zijn niet goed. Kijk maar naar de mei circulaire: plotseling ontvangen we minder geld: een solide financieel beleid wordt zo voor een gemeente moeilijk te voeren. Daarom roept de VVD het college op om gezamenlijk met de buren op te trekken om hier aandacht voor te vragen in Den Haag.En dat geldt vanzelfsprekend ook voor de jeugdzorg: het budget dat wij krijgen van het rijk moet beter aansluiten op de kosten.

Maar terug naar Koggenland en vooruit kijken naar 2020: Wij hoeven niet te bezuinigen, wij kunnen wel investeren:
– we doteren € 500.000,- aan een fonds voor ouderen voor leningen om hun woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.
– we vernieuwen sportmaterialen in sportzalen voor geraamd € 75.000,-.
– we schaffen de leges voor de vele leuke initiatieven vanuit onze dorpen af.
– en we kunnen slechte trottoirs versneld gaan aanpakken en alle rotondes in onze dorpen verfraaien: en dat gaan we dus ook doen!

Kortom: er staan mooie dingen te gebeuren in Koggenland in 2020!
Maar ook spannende dingen…afgelopen vrijdag heeft het kabinet het klimaatakkoord gepresenteerd. Wat betekent dit voor onze inwoners? Er komt een warmtefonds voor het aanschaffen van warmtepompen en isolatie maatregelen en een subsidieregeling voor het isoleren van woningen. Dat is goed nieuws voor de vele woningeigenaren in onze gemeente: laten wij ons er als gemeente vol voor in gaan zetten dat zoveel mogelijk van onze woningeigenaren daar van kunnen profiteren.
Vele dorpen hebben al een eigen energiecoöperatie. Zo lazen wij in De Uitkomst van vorige week: Graft-De Rijp plaatst zonnepanelen voor inwoners op het dak van het gebouw van de ruitervereniging. Fantastisch!

De VVD hoopt dat we dit soort duurzaamheidsinitiatieven, waar onze inwoners van profiteren en waar zeker draagvlak voor is, kunnen ontwikkelen. Want hoeveel energie we opwekken in Koggenland is voor de VVD niet zo interessant: het gaat ons erom dat zoveel mogelijk huishoudens in Koggenland kunnen profiteren van lagere lasten.